Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning (regulier) kappen drie bomen Cleveringastraat te Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

 een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van drie bomen op het perceel Cleveringastraat naast nr. 26, 9964 BA te Wehe-den Hoorn (5-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9964BA
   
   
Kaart met een markering op  9964BA Nederland
Terug naar boven