Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning (regulier) kappen drie bomen Borgmanstraat te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van drie bomen op het perceel Borgmanstraat tegenover nrs. 9, 15 en 21, 9977 SG te Kloosterburen (5-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9977SG
   
   
Kaart met een markering op  9977SG Nederland
Terug naar boven