Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning (regulier) kappen boom Zoutkamperweg 1a te Niekerk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Zoutkamperweg 1a, 9972 TC te Niekerk (1-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1a 9972TC
   
   
Kaart met een markering op 1a 9972TC Nederland
Terug naar boven