Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning (onderdeel slopen) Leerweg en Spoorstraat Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning onderdeel slopen voor het slopen van asbestriolering en kozijnpanelen op en aan de percelen Leerweg 22 t/m 48 en Spoorstraat 17 t/m 27, 9971 AE/DD te Ulrum (18-10-2011).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971AE
  • 9971DD
   
   
Kaart met een markering op  9971AE Nederland en op  9971DD Nederland
Terug naar boven