Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning (kappen iep) D. Beereboomstraat 3 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:

- kappen van een iep op het perceel D. Beereboomstraat 3, 9974 PW te Zoutkamp (25-11-2011)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:1 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 3 9974PW
   
   
Kaart met een markering op 3 9974PW Nederland
Terug naar boven