Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning (kappen es) Buitenlust 30 Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een es op het perceel Buitenlust 30, 9971 BT te Ulrum (25-11-2011)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:1 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 30 9971BT
   
   
Kaart met een markering op 30 9971BT Nederland
Terug naar boven