Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning (kappen en knotten 19 bomen) Hoofdweg 38 Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:

- knotten en kappen van 19 bomen op het perceel Hoofdweg 38, 9966 VC te Zuurdijk (25-11-2011)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:1 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 38 9966VC
   
   
Kaart met een markering op 38 9966VC Nederland
Terug naar boven