Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning (kappen berk) Jan Zijlmasingel 8 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een berk op het perceel Jan Zijlmasingel 8, 9965 PW te Leens (25-11-2011)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:1 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 8 9965PW
   
   
Kaart met een markering op 8 9965PW Nederland
Terug naar boven