Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning (kappen 70 bomen) Hoofdweg 86 Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van 70 bomen, zijnde een restant haag op het perceel Hoofdweg 86, 9966 VD te Zuurdijk (25-11-2011)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:1 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 86 9966VD
   
   
Kaart met een markering op 86 9966VD Nederland
Terug naar boven