Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning (kappen) Baron van Asbeckweg

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van drie esdoorns op een perceel aan de Baron van Asbeckweg, kadastraal bekend gemeente Leens, sectie K, nummer 121 te Warfhuizen (25-11-2011)

 • Soort bekendmaking:kapvergunning
 • Publicatiedatum:1 december 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9963
   
   
Kaart met een markering op  9963 Nederland
Terug naar boven