Bekendmaking Verleende omgevingsverguning kappen twee bomen Roodehaansterweg 7 te Warfhuizen

Verleende omgevingsvergunningen regulier
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van twee bomen op het perceel Roodehaansterweg 7, 9963 TC te Warfhuizen (15-2-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 7 9963TC
   
   
Kaart met een markering op 7 9963TC Nederland
Terug naar boven