Bekendmaking Verleende evenementenvergunning Werelderfgoeddag 15 juni 2013

Gemeente De Marne/Ministerie van EZ voor het houden van de werelderfgoed-dag (optreden Ali B e.a. en activiteitenmarkt) op de Haven, 9976 te Lauwersoog (Nordshrimp-locatie) op zaterdag 15 juni 2013 van 09.00 uur tot 14.00 uur (11-06-2013).

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending is tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:evenementenvergunning
 • Publicatiedatum:13 juni 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9976 Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op  9976 Lauwersoog Nederland
Terug naar boven