Bekendmaking Verleende evenementenvergunning voor het houden van Koninginnedagfestiviteiten in Ulrum

- Dorpsbelangen Ulrum, voor het houden van Koninginnedagfestiviteiten op het sportcomplex te Ulrum (9971), op 30 april 2012 (05-04-2012).

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending is tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:evenementenvergunning
 • Publicatiedatum:12 april 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971 Ulrum
   
   
Kaart met een markering op  9971 Ulrum Nederland
Terug naar boven