Bekendmaking Verleende evenementenvergunning voor een straatbarbecue in de Zuster A. Westerhofstraat te Leens

 - Voor het houden van een straatbarbecue in de Zuster A. Westerhofstraat (gedeelte evenwijdig aan de Hornstraat) 9965 PJ te Leens (16-8-2013)

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending is tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:evenementenvergunning
 • Publicatiedatum:22 augustus 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965PJ Leens
   
   
Kaart met een markering op  9965PJ Leens Nederland
Terug naar boven