Bekendmaking Verleende evenementenvergunning voor een rommelmarkt op het dorpsplein te Eenrum

- Sportvereniging Eenrum voor het houden van een rommelmarkt op het dorpsplein te Eenrum, 9967 op 21 april 2012 van 15.30 uur tot 18.00 uur (21 maart 2012).

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending is tussen haakjes vermeld.

  • Soort bekendmaking:evenementenvergunning
  • Publicatiedatum:29 maart 2012
  • Geldig voor:
     

    Object aangeduid door:

     
    • 9967 Eenrum
     
     
Kaart met een markering op   9967 Eenrum Nederland
Terug naar boven