Bekendmaking Verleende evenementenvergunning voor een rommelmarkt Noordsterstraat Ulrum

- Jeugdraad Geref. Kerk Ulrum voor het organiseren van een rommelmarkt in de tuinloods aan de Noorderstraat 17 (t.o. de autogarage), 9971 AB te Ulrum (8 mei 2013);

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending is tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:evenementenvergunning
 • Publicatiedatum:16 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971AB
   
   
Kaart met een markering op  9971AB Nederland
Terug naar boven