Bekendmaking Verleende evenementenvergunning voor een rommelmarkt in Houwerzijl

Verleende vergunningen
- Vereniging Dorpsbelangen Houwerzijl voor het houden van een rommelmarkt in de Hollemastraat en Havenstraat, 9973 te Houwerzijl op 7 juli 2012 van 10.00 tot 15.00 uur (3 juli 2012).

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending is tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:evenementenvergunning
 • Publicatiedatum:5 juli 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9973 Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op  9973 Houwerzijl Nederland
Terug naar boven