Bekendmaking Verleende evenementenvergunning voor een Paasfeest te Kruisweg

- Vereniging Dorpsbelangen Kruisweg voor het houden van een Paasfeest (kermis en eieren gooien) aan de Van Meckemastraat, 9977 te Kruisweg van 29 maart 2013 tot en met 1 april 2013 (14 maart 2013).

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending is tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:evenementenvergunning
 • Publicatiedatum:21 maart 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9977
   
   
Kaart met een markering op  9977 Nederland
Terug naar boven