Bekendmaking Verleende evenementenvergunning voor een marathon in de omgeving te Leens

- St. Duursport Leens voor het houden van de marathon Leens in de omgeving te Leens, 9965 op zaterdag 16 november 2013 van 11.00 uur tot en met 16.00 uur (13 februari 2013);

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending is tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:evenementenvergunning
 • Publicatiedatum:21 februari 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9965
   
   
Kaart met een markering op  9965 Nederland
Terug naar boven