Bekendmaking Verleende evenementenvergunning voor een kinderspelweek op het sportcomplex Toerkamp te Zoutkamp

- Kinderspelweek Zoutkamp voor het houden van de kinderspelweek Zoutkamp op het sportcomplex Toerkamp aan de Beatrixstraat, 9974 RX te Zoutkamp van 13 augustus 2013 t/m 16 augustus 2013 (16 april 2013).

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending is tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:evenementenvergunning
 • Publicatiedatum:18 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974RX
   
   
Kaart met een markering op  9974RX Nederland
Terug naar boven