Bekendmaking Verleende evenementenvergunning rommelmarkt 30 april 2013 te Zoutkamp

Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp voor het houden van een rommelmarkt in de Grachtstraat, Marnestraat en Kerkstraat, 9974 te Zoutkamp op 30 april 2013 van 10.00 uur tot 14.00 uur (9 april 2013).

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending is tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:evenementenvergunning
 • Publicatiedatum:11 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974
   
   
Kaart met een markering op  9974 Nederland
Terug naar boven