Bekendmaking Verleende evenementenvergunning autocross 27 april 2013 te Ulrum

N.N.C.R.O. voor het houden van een autocross op een perceel grond aan de Buitensingel, 9971 te Ulrum op zaterdag 27 april 2013 van 11.00 uur tot 19.00 uur (4 april 2013).

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending is tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:evenementenvergunning
 • Publicatiedatum:11 april 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971
   
   
Kaart met een markering op  9971 Nederland
Terug naar boven