Bekendmaking Verleende evenementenvergunning 17 mei 2012 locatie Hoofdstraat 4 Eenrum

Café  Zaal Bulthuis voor het houden van een evenement op de locatie De Fluit aan de Hoofdstraat 4, 9967 RJ te Eenrum op donderdag 17 mei van 09.00 tot 20.00 uur (10 mei 2012).

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending is tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:evenementenvergunning
 • Publicatiedatum:16 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 4 9967RJ Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 4 9967RJ Eenrum Nederland
Terug naar boven