Bekendmaking Verleende Drank- en Horecavergunning - horecabedrijf Hoofdstraat 76 te Pieterburen

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend voor het uitoefenen van:

-  het horecabedrijf  op het perceel,  plaatselijk bekend als Hoofdstraat 76, 9968 AG Pieterburen (9 oktober 2018);

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 • Soort bekendmaking:drank- en horecavergunning
 • Publicatiedatum:11 oktober 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 76 9968AG Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 76 9968AG Pieterburen Nederland
Terug naar boven