Bekendmaking Verleende bouwvergunning Vlakkeriet 2 Houwerzijl

Burgemeester en wethouders hebben een reguliere bouwvergunning verleend voor het oprichten van een ligboxenstal ten behoeve van het melkveebedrijf op het perceel Vlakkeriet 2, 9973 TB te Houwerzijl (17-10-2011).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning in beroep gaan bij de rechtbank. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld. Een beroepschrift dient u in bij de Rechtbank Groningen, sector bestuursrecht.

 • Soort bekendmaking:bouwvergunning
 • Publicatiedatum:20 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 2 9973TB
   
   
Kaart met een markering op 2 9973TB Nederland
Terug naar boven