Bekendmaking Verleende bouwvergunning 2e fase voor plaatsen windturbine Roordehaansterweg 2 Warfhuizen

Verleende vergunningen
Bouwvergunning 2e fase
Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een reguliere bouwvergunning 2e fase voor het plaatsen van een windturbine op het perceel Roodehaansterweg 2, 9963 TC te Warfhuizen (8-5-2013).

 • Soort bekendmaking:bouwvergunning
 • Publicatiedatum:16 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 2 9963TC
   
   
Kaart met een markering op 2 9963TC Nederland
Terug naar boven