Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor uitbouwen gevel en plaatsen zonnepanelen Kaakhornsterweg 33 Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- uitbouwen van de gevel en het plaatsen van zonnepanelen,  33, 9969 PN te Westernieland (26-11-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 december 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Kaakhornsterweg 33 9969PN Westernieland
   
   
Kaart met een markering op Kaakhornsterweg 33 9969PN Westernieland Nederland
Terug naar boven