Bekendmaking Verkiezingen Tweede Kamer der Staten Generaal op woensdag 12 september 2012

Stemmen in een andere gemeente in Nederland met een kiezerspas

Bij de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer op woensdag 12 september 2012 is het de kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente in Nederland.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.     SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1.       Bij het taakveld Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een andere gemeente in de provincie te mogen stemmen. U kunt het formulier ook downloaden op onze site, www.demarne.nl;

2.       Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk woensdag 29 augustus 2012, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 als kiezer is geregistreerd;

3.       Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht;

4.       Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B.     MONDELINGE AANVRAAG

1.       De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk 7 september 2012, 12.00 uur, deze te overleggen bij het taakveld Burgerzaken van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 18 januari 2011 als kiezer is geregistreerd;

2.       Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanner het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht;

3.       Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een legitimatiebewijs te tonen die niet langer is verlopen dan 5 jaar. Als u dit niet kunt tonen mag u niet stemmen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Willy Barsema of Carla Bosscher van het taakveld Burgerzaken, telefoonnummers 421001 en 421004.

Stemmen bij volmacht

Bij de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer op woensdag 12 september 2012 kunt u ook bij volmacht stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A.     MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1.       Bij het taakveld Burgerzaken zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. U kunt het formulier ook downloaden op onze site www.demarne.nl;

2.       Het verzoekschrift moet uiterlijk op woensdag 29 augustus 2012 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 31 juli 2012 als kiezer is geregistreerd;

3.       Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden moet op dinsdag 31 juli 2012 als kiezer zijn geregistreerd. Dit hoeft niet in dezelfde gemeente te zijn;

4.       Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om met een kiezerspas of per brief te gaan stemmen;

5.       Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een (groen) volmachtbewijs;

6.       Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B.     MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS

1.       De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen;

2.       De kiezer tekent de achterzijde van de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen;

3.       De kiezer draagt de, in een volmachtbewijs omgezette, stempas over aan de gemachtigde;

4.       Tevens moet de kiezer een (kopie van een) identiteitsbewijs die niet langer is verlopen dan 5 jaar aan de gemachtigde meegeven. Deze moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien;

5.       Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming;

6.       Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van de stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Willy Barsema of Carla Bosscher van het taakveld Burgerzaken, telefoonnummers resp. 421001 en 421004.

F.H. Wiersma.

 • Soort bekendmaking:verkiezingen
 • Publicatiedatum:2 augustus 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven