Bekendmaking Verkeersmaatregel Noorderstraat 24 te Ulrum

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne hebben de volgende verkeersmaatregel vastgesteld:

- Het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd voor een voertuig nabij Noorderstraat 24, 9971 AC te Ulrum. Dit door het verwijderen van een verkeersbord (model E6 bijlage I van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990) met daaronder gemonteerd een onderbord met kenteken.

Heeft u vragen over bovengenoemde verkeersmaatregelen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer (tel.: 0595-575500). Bij de receptie van het gemeentehuis in Leens ligt het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag volgend op de dag van deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregelen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van gemeente De Marne.

 • Soort bekendmaking:verkeersbesluit
 • Publicatiedatum:3 april 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Noorderstraat 9971AC Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Noorderstraat 9971AC Ulrum Nederland
Terug naar boven