Bekendmaking Vergunning Drank- en Horecawet Strandweg 11 Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij het besluit is betrok­ken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaar­schrift indienen bij het college. Deze termijn vangt aan op 13-07-2012.     

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is vergunning verleend voor de uitoefening van het horecabedrijf in het pand plaatselijk bekend als Strandweg 11, 9976 VS Lauwersoog.

 • Soort bekendmaking:drank- en horecavergunning
 • Publicatiedatum:12 juli 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Strandweg 11 9976VS Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op Strandweg 11 9976VS Lauwersoog Nederland
Terug naar boven