Bekendmaking Vergunning Drank- en Horecawet Bowling- partycentrum restaurant Suyderoogh De Rug 5 te Lauwersoog

De burgemeester heeft op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een vergunning verleend aan
- Bowling- partycentrum restaurant Suyderoogh voor de uitoefening van een horeca-inrichting aan De Rug 5, 9976 VT te Lauwersoog  (verzenddatum 8-12-2014).

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan van 9-12-2014 tot en met 19-1-2015 beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Noord - Nederland, sectie bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord - Nederland, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

 • Soort bekendmaking:drank- en horecavergunning
 • Publicatiedatum:11 december 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • De Rug 5 9976VT Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op De Rug 5 9976VT Lauwersoog Nederland
Terug naar boven