Bekendmaking Vaststelling wijzigingsplan Voormalige bibliotheek Vishalstraat Zoutkamp

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij op 1 mei 2013 het wijzigingsplan ‘Voormalige bibliotheek Vishalstraat Zoutkamp’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.GK2007herz07-VS01) ongewijzigd hebben vastgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van een woning gecombineerd met een bed&breakfast in het voormalig bibliotheekpand aan de Vishalstraat 6, 9974 PH in Zoutkamp.

U kunt het wijzigingsplan van 10 mei tot en met 20 juni 2013 inzien in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Het wijzigingsplan is daarnaast beschikbaar op de gemeentelijke website www.demarne.nl.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:8 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 6 9974PH
   
   
Kaart met een markering op 6 9974PH Nederland
Terug naar boven