Bekendmaking Vaststelling wijzigingsplan ‘Trekweg 1 Wehe-den Hoorn’

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat zij op 4 december 2012 het wijzigingsplan ‘Trekweg 1 Wehe-den Hoorn’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.BG2009herz07-VS01) ongewijzigd hebben vastgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van een (indoor) Adventurepark Waddenfun als nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf aan de Trekweg 1, 9964 TA, in Wehe-den Hoorn. Bovendien hebben burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning voor de bouw van het Adventurepark verleend.

U kunt het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning, die ingevolge de Coördinatieverordening gemeente De Marne 2012 gezamenlijk in procedure zijn gebracht, van 14 december 2012 tot en met 24 januari 2013 inzien in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Het wijzigingsplan is daarnaast beschikbaar op de gemeentelijke website www.demarne.nl.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan en verlening van de omgevingsvergunning treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:13 december 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 1 9964TA
   
   
Kaart met een markering op 1 9964TA Nederland
Terug naar boven