Bekendmaking Vaststelling Welstandsnota 2016

De gemeenteraad van de gemeente De Marne maakt bekend dat zij in de raadsvergadering van 22 maart 2016 de Welstandsnota 2016 hebben vastgesteld. Door gewijzigde wetgeving en een vernieuwde welstandsvisie heeft de gemeenteraad besloten het gemeentelijke welstandsbeleid te actualiseren door een nieuwe Welstandsnota vast te stellen.

In de Welstandsnota is onder andere aangegeven wanneer wel of niet een welstandstoets door de Welstandscommissie plaatsvindt en welke uitgangspunten c.q. criteria worden gehanteerd bij deze toets.

Gestreefd is naar een nota met toegankelijk welstandsbeleid en een verminderde regeldruk. Verschillende delen van de gemeente zijn daarom welstandsvrij.

De Welstandsnota 2016 is te kwalificeren als een bundeling van beleidsregels in de zin van artikel 1:3 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen de vaststelling van beleidsregels kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De inhoud van de welstandsnota kan aan de orde komen in een procedure omtrent de beslissing op een aanvraag om omgevingsvergunning of bij een handhavingskwestie inzake ernstige strijd met redelijke eisen van welstand.

U kunt de Welstandsnota inzien op het gemeentehuis aan de R. Ritzemastraat 2 te Leens (maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur). Ook kunt u de Welstandsnota inzien op de gemeentelijke website. Indien u vragen hebt over de nieuwe Welstandsnota dan kunt u contact opnemen met dhr. R. J. Munneke, telefonisch te bereiken op het nummer 0595-421140.

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:31 maart 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven