Bekendmaking Vaststelling bestemmingsplan 'Ulrum – Bedrijvenpark De Marne'

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de gemeenteraad op 27 oktober 2015 het bestemmingsplan 'Ulrum - Bedrijvenpark De Marne' gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan verkleint de ruimte voor het bedrijvenpark aan de Buitensingel in Ulrum. Bedrijven die zich er willen vestigen, hoeven met dit nieuwe bestemmingsplan aan minder strenge ruimtelijke eisen te voldoen.

Het bestemmingsplan is, ten opzichte van het ontwerp van het plan, op de volgende punten gewijzigd vastgesteld:

 • in artikel 3 is de maatvoering van bedrijfswoningen verduidelijkt;
 • in artikelen 4.1, 4.5 en 4.6 is duidelijker verwoord dat bedrijven uit milieucategorieën hoger dan 4.2 zich niet kunnen vestigen.

U kunt het bestemmingsplan van 4 december 2015 tot en met 14 januari 2016 inzien in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 Leens. Het plan is bovendien raadpleegbaar op http://bit.ly/1Tub96x en beschikbaar op http://bit.ly/1TubiqF.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:3 december 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971 Ulrum
   
   
Kaart met een markering op  9971 Ulrum Nederland
Terug naar boven