Bekendmaking Vaststelling bestemmingsplan 'Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp'

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de gemeenteraad op 24 april 2012 het bestemmingsplan 'Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp' ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de bouw van twee kalkovens, een vissershuisje en loods nabij de Werfstraat, de Grachtstraat en de S.H. Woldringhstraat in Zoutkamp. De gebouwen hebben een recreatieve en informatief-educatieve functie en dragen bij aan de toeristische ontwikkeling van Zoutkamp. Bovendien hebben burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning voor de bouw van één kalkoven verleend.

U kunt het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, die ingevolge het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 28 juni 2011 gezamenlijk in procedure zijn gebracht, van 11 mei tot en met 21 juni 2012 inzien in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Het bestemmingsplan is daarnaast beschikbaar op de gemeentelijke website www.demarne.nl.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en verlening van de omgevingsvergunning treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:10 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974 Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op  9974 Zoutkamp Nederland
Terug naar boven