Bekendmaking Vaststelling bestemmingsplan Garagebedrijf Warfhuisterweg Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de gemeenteraad op 25 oktober 2011 het bestemmingsplan ‘Garagebedrijf Warfhuisterweg Wehe-den Hoorn’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan behelst de bouw van een bedrijfsgebouw voor onderhoud en reparatie van auto’s en ondergeschikt daaraan de handel in auto’s. Bovendien hebben burgemeester en wethouders de bouwvergunning voor de bouw van de garage verleend.

U kunt het bestemmingsplan en de bouwvergunning, die ingevolge het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 24 mei 2011 gezamenlijk in procedure zijn gebracht, van 4 november tot en met 15 december 2011 inzien in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Het bestemmingsplan is daarnaast beschikbaar op de gemeentelijke website www.demarne.nl.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende bouwvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en verlening van de bouwvergunning treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:3 november 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9964AX Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op  9964AX Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven