Bekendmaking Vaststelling bestemmingsplan Dijksterweg 51 Kleine Huisjes

Vaststelling bestemmingsplan ‘Dijksterweg 51 Kleine Huisjes’

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat de gemeenteraad op 23 april 2013 het bestemmingsplan ‘Dijksterweg 51 Kleine Huisjes’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1663.BG2009herz05-VS01) ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van een nieuwe stal en het verplaatsen en vergroten van een bestaande loods bij de fokstierenhouderij aan de Dijksterweg 51, 9977 TD, in Kleine Huisjes.

 U kunt het bestemmingsplan van 3 mei tot en met 13 juni 2013 inzien in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Het bestemmingsplan is daarnaast beschikbaar op de gemeentelijke website www.demarne.nl.

Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:2 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 51 9977TD
   
   
Kaart met een markering op 51 9977TD Nederland
Terug naar boven