Bekendmaking Vastgestelde verordeningen 2014

De gemeenteraad van De Marne heeft in zijn vergadering van 17 december 2013 de volgende verordeningen vastgesteld:
- De verordening Onroerendezaakbelastingen 2014
- De verordening Toeristenbelasting 2014
- De verordening Forensenbelasting 2014
- De verordening Rioolheffing 2014
- De verordening Reinigingsheffingen 2014
- De Legesverordening 2014
- De verordening Lijkbezorgingsrechten 2014
- De verordening Marktgelden 2014
- De verordening Liggelden 2014

 

De verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing ten aanzien van bovenstaande verordeningen is 1 januari 2014.

De genoemde verordeningen liggen kosteloos ter inzage bij het taakveld belastingen in het gemeentehuis van de gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2 te Leens, voor een periode van 12 weken. Een afschrift van de verordening is op verzoek tegen kopiekosten verkrijgbaar. De verordeningen kunnen uiterlijk binnen twee weken na deze publicatie ook worden geraadpleegd en gedownload via www.overheid.nl (lokale regelingen). Op de website van de gemeente www.demarne.nl staat een link naar www.overheid.nl.

De verordeningen zijn uiterlijk twee weken na het verschijnen van deze publicatie ook te raadplegen op de website van de gemeente: www.demarne.nl (Politiek & organisatie è Verordeningen en regelingen è Overzicht gemeentelijke verordeningen Belastingen, retributies en heffingenè Financiën en economie).

 

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:19 december 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven