Bekendmaking Van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een woonwagen, Hoofdstraat 136 te Pieterburen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 26-2-2015 de volgende omgevingsvergunning is verleend omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen:

- voor het plaatsen van een woonwagen, Hoofdstraat 136, 9968 AH te Pieterburen.

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:5 maart 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 136 9968AH Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 136 9968AH Pieterburen Nederland
Terug naar boven