Bekendmaking Uitbreiding excessenregeling in de welstandsnota


De gemeenteraad van De Marne maakt, gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 12a, eerste lid van de Woningwet, bekend dat hij op 25 november 2014 de wijziging van de excessenregeling in de welstandsnota heeft vastgesteld.
Deze wijziging treedt in werking na deze bekendmaking.
Tegen de vaststelling van deze wijziging staan geen rechtsmiddelen open.
Nadere informatie over deze wijziging kunt u krijgen bij de afdeling VROM, telefoonnummer 0595-421073.

 

 • Soort bekendmaking:verordeningen en reglementen
 • Publicatiedatum:11 december 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven