Bekendmaking Tijdelijke gebruiksvergunning voor feesttent op 2 juli 2016 speelplaats Robbenoort Lauwersoog

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne maken bekend dat de volgende vergunning is verleend aan:
- Vereniging van huiseigenaren Robbenoort, de heer Wiering voor het tijdelijk in gebruik nemen van een feesttent op 2 juli 2016 op de locatie speelplaats Robbenoort (9976) in Lauwersoog.

Het betreft een vergunning voor een bepaalde tijd voor het in gebruik nemen van een tijdelijk bouwwerk (feesttent) met het oog op brandveiligheid.

Bezwaarschrift
Belanghebbenden, die door een besluit rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwarentermijn is 6 weken ingaande de dag na verzenddatum besluit.

Het bezwaarschrift kunt u zenden naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne, Postbus 11, 9965 ZG in Leens.

Let op dat het bezwaarschrift is ondertekend en ten minste de volgende onderdelen bevat: uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent.

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 juni 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9976 Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op  9976 Lauwersoog Nederland
Terug naar boven