Bekendmaking Tijdelijke gebruiksvergunning verleend aan Spring Eenrum voor tijdelijk in gebruik nemen feesttent op sportveld Eenrum, Aagtsweg te Eenrum.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning is verleend aan:
- Spring Eenrum voor het tijdelijk in gebruik nemen van een feesttent op 4 en 5-4-2015 op het Sportveld Eenrum, Aagtsweg, 9967 TJ te Eenrum.

Het betreft een vergunning voor een bepaalde tijd voor het in gebruik nemen van een tijdelijk bouwwerk met het oog op brandveiligheid.

Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

 

  • Soort bekendmaking:gebruiksvergunning
  • Publicatiedatum:2 april 2015
  • Geldig voor:
     

    Object aangeduid door:

     
    • Aagtsweg 9967TJ Eenrum
     
     
Kaart met een markering op Aagtsweg  9967TJ Eenrum Nederland
Terug naar boven