Bekendmaking Stemmen bij volmacht verkiezingen gemeenteraad 19 maart 2014

De burgemeester van de gemeente De Marne maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente De Marne op woensdag 19 maart 2014 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Machtiging door schriftelijke aanvraag

1. Bij het taakveld Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 14 maart 2014 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente De Marne, waar hij/ zij op maandag 3 februari 2014 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is  verstrekt. 
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 3 februari 2014 als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

Machtiging door overdracht van de stempas

1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, op deze manier  in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen van de in een volmachtbewijs omgezette stempas kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het taakveld Burgerzaken. Zij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur. Tel. (0595) 575500.

F.H. Wiersma.

 • Soort bekendmaking:verkiezingen
 • Publicatiedatum:6 februari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven