Bekendmaking Referendum associatieverdrag tussen EU en Oekraïne

STEMMEN BIJ VOLMACHT

Bij het referendum over de wet tot goedkeuring van het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 is het mogelijk om bij volmacht te stemmen.

Hiervoor bestaan 2 verschillende manieren.

Schriftelijk verzoek
U kunt bij het taakveld Burgerzaken een formulier (L8) halen of deze downloaden van onze site. U dient dit formulier in te vullen en te ondertekenen. Ook de volmachtnemer moet hiervoor tekenen. Het formulier dient uiterlijk 1 april bij ons ingeleverd te zijn. U kunt op deze manier iemand machtigen uit heel Nederland die ook als kiezer is geregistreerd.

U kunt een volmacht op deze manier niet intrekken.

Overdracht van stempas

U kunt een kiezer machtigen door overdracht van uw stempas. U vult daartoe de achterzijde van de stempas in en zet hier ook uw handtekening. Ook de volmachtnemer moet hier tekenen. U kunt op deze manier iemand machtigen die ook in de gemeente De Marne woont. Verder geeft u degene die voor u gaat stemmen een kopie van uw legitimatiebewijs mee. U kunt iemand machtigen tot en met de dag van de stemming.

Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. Bovendien dient de volmachtstem tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS

U kunt tijdens het referendum ook uw stem uitbrengen in een ander stembureau in Nederland.

Schriftelijk verzoek

U kunt tot en met 1 april 2016 een verzoek indienen middels een formulier (K6). Deze is verkrijgbaar bij Burgerzaken of te downloaden van onze site. Op deze manier krijgt u een stempas waarmee u in elk willekeurig stembureau in Nederland uw stem kunt uitbrengen. Indien u uw stempas al heeft ontvangen dient u deze in te leveren bij het verzoek.

Mondeling verzoek

Tot 5 april 2016, 12.00 uur, kunt u bij Burgerzaken in persoon langskomen met uw stempas. U krijgt dan ter plaatse een kiezerspas waarmee u in elk willekeurig stembureau in Nederland uw stem kunt uitbrengen.

In de gemeente De Marne kunt u in elk willekeurig stembureau uw stem uitbrengen.

 

 • Soort bekendmaking:mededelingen
 • Publicatiedatum:3 maart 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven