Bekendmaking Rectificatie verkeersmaatregel gehandicaptenparkeerplaats Wehe-den Hoorn

In de publicatie van 4 oktober 2012 is aangegeven dat een gehandicaptenparkeerplaats wordt gereserveerd bij de woning F. Cleveringastraat 3 te Wehe-den Hoorn. Dit moet echter zijn bij de woning F. Cleveringastraat 31 te Wehe-den Hoorn.

De plaats wordt aangeduid door het plaatsen van een verkeersbord (model E6 bijlage I van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990) met daaronder gemonteerd een onderbord met het kenteken van het voertuig van rechthebbende en bijbehorende markering.

Heeft u vragen over bovengenoemde verkeersmaatregel dan kunt u contact opnemen met de afdeling Realisatie en Beheer (tel.: (0595) 575500). Bij de receptie van het gemeentehuis in Leens ligt het verkeersbesluit voor iedereen ter inzage.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag volgend op de dag van deze bekendmaking op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verkeersmaatregel een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van gemeente De Marne.

 • Soort bekendmaking:verkeersbesluit
 • Publicatiedatum:11 oktober 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • F. Cleveringastraat 31 9964BA Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op F. Cleveringastraat 31 9964BA Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven