Bekendmaking Rectificatie: Ontwerp-projectomgevingsvergunning Hoofdstraat 53 te Houwerzijl

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne hebben op 21 september 2017 bekend gemaakt dat van 22 september tot en met 2 november 2017 het ontwerp van de projectomgevingsvergunning ter inzage ligt voor het plaatsen van twee windmolens van 15 meter hoog op het agrarische perceel aan de Hoofdstraat 53. Per abuis is in deze publicatie gemeld dat het ging om een agrarisch perceel nabij Kloosterburen. Het juiste adres is: Hoofdstraat 53 nabij Houwerzijl.

U kunt het ontwerp inzien in het gemeentehuis van De Marne aan de R. Ritzemastraat 2 te Leens. Daarnaast is het ontwerp raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl: http://bit.ly/2fgg5mP.

Gedurende de tervisielegging kunt u een zienswijze ten aanzien van het ontwerp van projectomgevingsvergunning naar voren brengen. U kunt deze richten aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 11, 9965 ZG Leens). Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken dan kunt u een afspraak maken met de frontoffice omgevingsvergunningen via het telefoonnummer 0595-575500.

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 september 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 53 9973PE Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 53 9973PE Houwerzijl Nederland
Terug naar boven