Bekendmaking Rectificatie - Voorontwerpprojectomgevingsvergunning Brakwatergebied Deikum

Op 20 november jl. maakte het college van burgemeester en wethouders bekend dat het voorontwerpplan Brakwatergebied Deikum raadpleegbaar is op onze website (planindentificatienummer NL.IMRO.1663.BG2009po03-VO01). Dit is nog niet het geval. U kunt het plan digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Via 'een plan bekijken' en 'bestemmingsplannen' komt u bij een kaart van Nederland. U kunt inzoomen met het plusje of zoeken op locatie. Door met de 'i' van informatie opvragen op de locatie te klikken krijgt u de bijbehorende informatie.
Het plan ligt ook ter inzage op het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens.

De ter inzage termijn van de voorontwerpprojectomgevingsvergunning hebben wij in verband met bovenstaande verlengd tot en met 8 januari 2015.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw B. Bartelds, tel. 0595-421073) een inspraakreactie kenbaar maken. In dit stadium kunnen nog geen zienswijzen naar voren worden gebracht. De mogelijkheid hiertoe bestaat pas wanneer de projectomgevingsvergunning in ontwerp ter inzage ligt. Wanneer dit het geval zal zijn wordt tijdig aangekondigd.

Informatieavond

Op 3 december 2014 wordt in het gemeentehuis aan de R. Ritzemastraat 2 in Leens een informatieavond gehouden over het project Brakwatergebied Deikum, aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom.

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:27 november 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9968TB Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op  9968TB Pieterburen Nederland
Terug naar boven