Bekendmaking Rectificatie - Bestemmingsplan Ulrum – Bedrijvenpark De Marne

Rectificatie - Bestemmingsplan Ulrum – Bedrijvenpark De Marne

Burgemeester en wethouders van De Marne maken bekend dat dat van 5 juni tot en met 16 juli 2015 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Ulrum – Bedrijvenpark De Marne. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een verkleining van de oppervlakte van het bedrijvenpark en een versoepeling van de ruimtelijke eisen. Het bedrijvenpark is gelegen aan de Buitensingel in Ulrum.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Langs elektronische weg is het ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1663.BVGK2014ph01-ON01 en beschikbaar via

http://80.101.104.22/DeMarne/plannen/NL.IMRO.1663.BVGK2014ph01-/NL.IMRO.1663.BVGK2014ph01-ON01/.

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk (Postbus 11, 9965 ZG Leens) of mondeling (mevrouw B. Bartelds, tel. 0595 – 575 500) zijn zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt een verslag gemaakt.

 • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
 • Publicatiedatum:4 juni 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9971 Ulrum
   
   
Kaart met een markering op  9971 Ulrum Nederland
Terug naar boven