Bekendmaking Raadsvergadering dinsdag 25 oktober, aanvang 20.00 uur

Plaats: gemeentehuis Leens.

De agenda plus de achterliggende stukken vindt u ook op onze website www.demarne.nl (Direct naar: besluitvorming gemeente De Marne)

Agenda  

1)         Opening, vaststelling agenda en mededelingen.

2)         Spreekrecht voor het publiek.                                      

Het publiek heeft de gelegenheid in te spreken op de agendapunten 6 t/m 12. Daartoe kan men zich tot 12.00 uur melden bij de griffier.

3)         Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming.

Door loting wordt bepaald welk raadslid bij stemming het eerst zijn/haar stem uitbrengt.

4)         Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van 3 oktober 2011, alsmede de lijst van toezeggingen.

5)         Ingekomen stukken.

6)         Tweede Bestuursrapportage 2011.

7)         Nota Burgerparticipatie.

8)         Bestemmingsplan ‘Garage Vos te Wehe-den Hoorn’.

9)         Bestemmingsplan ‘Camping Lauwersoog’.

10)       Controleprotocol accountantscontrole 2011 inclusief normenkader.

11)       Verordening op de heffing en de invordering van Marktgelden en Marktverordening.     

12)       Consultatieronde Beleidsplan 2011-2014 Veiligheidsregio Groningen en Regionaal Risicoprofiel Regio Groningen 2010-2013.   

13)       Verslaggeving vertegenwoordigers in organen van gemeenschappelijke regelingen, enz.

14)       Rondvraag.

15)       Sluiting.

 • Soort bekendmaking:agenda en notulen
 • Publicatiedatum:20 oktober 2011
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven